Martin Hurych je studentem prvního ročníku na FaVU v ateliéru enviroment. Věnuje se videu, audiu, environmentální tvorbě, site-specific proměnám, ve své práci dává prostor i scénické tvorbě, je součástí umělecké skupiny Tři kokoti, je všestranně nadaný mladý umělec. Pro galerii Monomach připraví pohádku o kočičce Margerítě. Martin přetvoří prostor galerie na míru své animované pohádce. Na výstavě tedy představí nejen animovanou pohádku, ale i nové pojetí prostoru. 

                                                                                                                      Kurátor: Dana Dvořáková