Irena Czepcová - Polar form Highlands

Irena Czepcová je sklářská výtvarnice pocházející ze severu Moravy. Vystudovala obor Sklo na SUPŠS sklářské ve Valašském Meziříčí a poté ateliér Sklo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde absolvovala zahraniční stáže v Polsku a Maďarsku. V roce 2012 byla vybrána na stipendijní pobyt ve Velké Británii. Získala též rezidenční pobyt na Emerging Artist v Pilchuck Glass School v USA.
     Tvorba Ireny je specifická především v experimentování s nejrůznějšími technologiemi a materiály, které se sklem kombinuje ve svých instalacích, objektech a obrazech. Především se zabývá sítotiskem a tavením nejrůznějšího skleněného materiálu, který doplňuje o tubulární světelný zdroj. A právě práce se světlem je pro Irenu zásadní, věnuje se mu jak ve svém volném umění, tak ve studiu Penocze, které založila s dalšími umělkyněmi Dagmar Petrovickou a Evou Novákovu.