Public Tinnitus, foto: Anna Tesařová

Vedle každodenní péče o naše živobytí, se od ní také potřebujeme distancovat a podílet se na péči o naši rozšiřující se životní zkušenost a chápání sebe sama. Ve videoeseji Public Tinnitus (2020) se umělkyně Polina Davydenko vrací do svého rodného města Dobropolje, které leží v Doněcké oblasti na Ukrajině. Snaží se uchopit ono obtížně postřehnutelné, které vzniká na místech, kde žijete svůj každodenní život. Není divu, že těžiště práce Poliny Davydenko spočívá ve fotografii, jejíž podstatou je konstruovat pasti k zachycení neviditelného. Neslyšený zvuk ventilátorů, neviděná hromada suti, detaily, které jsou danému místu až příliž vlastní, se ve videoeseji vynořují, aby nabyly hodnoty a významu.
Existují různé způsoby jak zviditelnit to, co je neviděnou součástí našeho života. Příkladem mohou být umělecké prostředky, tvorba různých médií, nástrojů a strategií. Zničení místa k životu válečným konfliktem je způsob, který odmítáme.

 
„Hlavním vypravěčem je kousek uhlí, který zpívá baladu o městě Dobropolje, hlušinách a ptá se proč jsou některé stereotypy natolik nepřekročitelné. Uhlík přirovnává celý mechanismus hornického města ke včelímu úlu, kdy se med včelám odebere a nahradí cukrem. Podobně vnímám hornické město, které je udržované jen na výměně uhlí za peníze a ty následně za produkty. Všudypřítomná těžba uhlí, která udržuje naživu celé město, je slyšet a vidět, ale nikdo tomu nevěnuje pozornost. Podobně jako tinnitus neboli pískání v uších, které mizí a objevuje se v závislosti na tom, jakou pozornost mu věnujeme. Stejnou paralelu vidím i ve vnímání haldy obyvateli, kdy je tento monument úplně přehlížen.“ (Polina Davydenko)

  

Interpretem balady je Toyota Vangelis

  

Polina Davydenko (*1995) je audiovizuální umělkyně působící v Brně. Její předchozí práce se zabývá dokumentárním přístupem ve fotografii a zaměřuje se zejména na kulturní stereotypy ve vztahu mezi lidmi a zvířaty. Davydenko se ve svém díle vrací ke studium fenoménu vyprávění. V současnosti je jedním z jejích hlavních témat voyeuristická dokumentární fotografie a její role ve vztahu k pozorovanému objektu. Jejím hlavním médiem je fotografie, ale také audio, video a instalace. Ve své současné práci vytvářela vztah mezi těžbou uhlí na východní Ukrajině a včelařstvím.

 

kurátorka: Barbora Trnková

 

Chcete-li si stáhnout program a zažít výstavu, navštivte webovou stránku ScreenSaverGallery. Více informací o aktuální show a projektu zde.

  

Výstava se koná za finanční podpory autorů. Pokud byste chtěli ScreenSaverGallery podpořit, kontaktujte nás na: info@metazoa.org.