Výstava Poliny Davydenko upozorňuje na téma solidarity a empatie české společnosti během ruské agrese na Ukrajině. V díle předává vnímání úzkosti a paralýzy spojený se zvukem sirény. Ta se v Česku od května nadále rozeznívá každou první středu v měsíci, nehledě na přítomné ukrajinky*ce válkou donucené emigrovat. 

 

zpěv: Anastasia Hart a Darina Konoplya

kurátorka: Karolína Kohoutková