POPPINS LIGHT
David Fesl & Kateřina Holá
31. 8. 2017 – 24. 9. 2017

Autoři, oba studenti Akademie výtvarných umění v Praze, se ve své výstavě mírně odklánějí od individuálních přístupů doposud zahrnující převážně objektově orientovanou praxi a práci
s materiálem. Prezentují zde gesto v architektuře v podobě typografického fontu Poppins. Při jeho čtení si je možné
uvědomit limity (osobní i obecné), přičemž tyto limity nemusíme vždy rozpoznat v celém jejich rozsahu. Jestli-že prostor, kterým se obklopujeme, ovlivňuje naše jednání, nakolik je nutné opouštět
křehkost v prospěch radikálních kroků? Octnutí se v pevné a stabilní hmotě může být vnímáno stejně pozitivně, jako následná ztráta orientace. Možná si divák bude připadat podveden…
Otázkou pak je, jak se vypořádat s výstavním prostorem, který je tak silně zatížen a proč s takovou činností vůbec začínat? Zda se zamýšlet nad charakterem potenciálních návštěvníků, pokoušet se
vyhovět jejich představám, a není to celé namyšlené? Není.

Součástí vernisáže bude koncert Tomáše Kopáčka a Tomáše Sokolíka. 

Za podpory:
Města Prostějov, Olomouckého kraje, Farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov