Přednáška Blanky Kubíkové  Portrét slovy renesančních velmožů a umělců – renesanční malovaná podobizna v dobových písemných pramenech k výstavě Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty. 
Renesanční portrét představuje velké mnohovrstevnaté téma dějin umění. Dobové písemnosti soukromého i odborného charakteru přinášejí svědectví o vnímání tohoto výtvarného žánru v době svého vzniku, o motivaci objednávek i o běžné portrétní praxi. Obohacují tak náš pohled na staré portrétní malby, přibližují dávné životní příběhy a také nás nutí zamyslet se nad tím, v čem je dnešní pojetí portrétu blízké tomu raněnovověkému a v čem se naopak odlišuje.
Přednáška se uskuteční v ateliéru Šternberského paláce.
Cena: 80/50 Kč nebo zdarma k platné vstupence / Doba trvání: asi 120 minut