Posedlí poprvé otevřou dveře své klubovny prezentací svých tajemství a snů!

Autorská výstava výtvarné skupiny Posedlí hledá v městě pěti bran nové přesahy posedu jako specifické architektonické formy příslušníků rurální zájmové skupiny, nositelů tisícileté tradice české myslivosti. Prostor 4AM/Galerie architektury nyní slouží jako otevřená laboratorní klubovna, kde se lidé mohou setkat, řešit otázky stavby posedů a jejich možná vylepšení.

Posedlí se ovšem nezdávají ani své původní činnosti, tedy mapování posedů. Představí program výletů do okolí Brna spojených s naučnými zastaveními na svačinku i na slovíčko o typologiích posedů.

www.posedli.cz