Výstava tří autorek vycházejících ve své práci z média kresby – Kateřiny Adamové (1977), Michaely Maupicové (1982) a Dany Sahánkové (1984), odráží pro současnost charakteristickou „hru s diskursem“, proto nese neodadaistický název pOSTKONCEpTUÁLNÍ ANTIKONCEpCE. Lingvistické žonglování s pojmy a jejich kontexty patří k dnešku stejně jako nezávazná hra s libidem a eskalace slasti. Nejedná se tu ovšem o žádné explicitně pojaté téma. Projekt otevírá prostor pro intuici, v oblasti tvorby i vnímání. Kresba je médiem bezprostředním a má nejblíže k samotnému myšlení. K myšlení před pojmy a pojmovými konstrukcemi. Klatovská výstava je věnována Michaele Maupicové (1982 – 2018).

Kurátor: Petr Vaňous