Zveme na besední a poslechový večer u příležitosti konání výstavy Zvukové krajiny Brna, zvuky lidské a mimolidské. O svém přístupu k nahrávání zvuků promluví a ukázky ze svých terénních nahrávek pustí Michal Kindernay, Magdaléna Manderlová, Ján Solčáni, Tomáš Šenkyřík a Šárka Zahálková.