Poslední den stvoření je název videa, jehož autory jsou kritička umění Anna Remešová a umělec David Přílučík. Video navazuje a reaguje na půlroční výstavní projekt v Galerii Hraničář, který se věnoval rekultivacím krajiny po těžbě na Ústecku a ideovému pozadí technických zásahů v přírodě. Název je odvozen od krátkého filmu První den stvoření (1978), kde vystupuje legendární odborník na rekultivaci krajiny Stanislav Štýs, jehož tým do značné míry ustanovil podobu lesů, polí, jezer a sadů v daném regionu.

 

Video Poslední den stvoření polemizuje s technooptimismem společnosti zaměřené na hospodářský růst a skrze fiktivní postavu rekultivátorky působící kolem Duchcova seznamuje diváky s historickými a hodnotovými otázkami péče o post-těžební krajinu. Příběh sleduje razantní proměny ústecké krajiny za posledních dvě stě let a spekuluje o možných důsledcích rekultivačních zásahů v roce 2050, kdy je již většina bývalých lomů postupně přeměněna na rekreační jezera. 

 

Vzniká ve spolupráci s internetovou platformou pro současné umění artyčok.tv.

Odkaz na video bude zveřejněn v den premiéry na webu Hraničáře.