“Poslední výstava” je autorovou první výstavou — soubor jedenácti ilustrací s tématikou postapo a sci-fi,
zpracovány technikou digitální malby v kombinaci s fotografiemi. Práce vznikly mezi lety 2008 až 2013.
Stejně tak jako některé autorovy práce znázorňují zánik, zkázu, konec, jež jsou zároveň začátkem i nadějí, tato výstava je pro mladého autora mezníkem, rekapitulací dosavadní tvorby, prostor pro nové postoje a odlišné výtvarné směřování.
“Do tvorby člověk promítl sám sebe. A teď vidí jaký je, co vytvořil. Člověk rozjímá v rozvalinách po něm zbylých a uvědomí si sám sebe, svou existenci, a že práce s kameny, ze kterých stavěl, byly pro něj smyslem života”, uzavírá Horáček.