Cyklus výstav pro rok 2024 Dědictví kolektivů: Adaptace a proměna je věnován kolektivům v různých fázích transformace či rozpadu. Volně navazuje na roky předcházející (2023 – Rodičovská, 2022 – Dcery synové matky otcové) a rozšiřuje je o dimenzi sociálních vazeb, vztahů a forem, kde spolupráce a kolektiv jsou nahlíženy jako nezbytné aspekty udržitelnosti a přežití.

 

Ateliér bez vedoucího (ABV) vznikl jako studentská iniciativa zaměřená na umělecké vzdělávání s důrazem na nehierarchické struktury a rozhodování založené na celkové shodě, nebo-li konsensu. 

 

Odmítaly*i jsme individualismus jako primární způsob organizace. Zajímal nás aktivizační potenciál studentstva a celkově jsme zpochybňovaly*i představy o neutralitě akademií. Analyzovaly*i jsme fungování uměleckých institucí a zabývali se myšlenkami radikální pedagogiky. Scházely*i jsme se, abychom sdílely*i specifické znalosti každého z nás a problematizovaly*i či aktualizovaly*i zavedené metody uměleckého vzdělávání a objevovaly*i jiné možnosti přijímání, vytváření a předávání a nejen uměleckého poznání. Zpochybňovaly*i jsme individualistické mantry umělecké produkce.


 

Výstava v galerii Olga je impulsem nejen k opětovnému setkání bývalého členstva ABV, ale především k zamyšlení se nad tématy, které tento kolektiv do českého uměleckého školství přinesl. A to ve chvíli, kdy si “etablování mistři” opět berou pozornost a dožadují se návratu mocenského monopolu, který byl po dekády budován zakonzervováním vedoucích pozic v uměleckých a vzdělávacích institucích v polistopadové historii.