Pragovka Gallery Vás srdečně zve na výstavu Aleše Nováka: Postbarokní folklór aneb Jak zmarnivět funkcionalismus . Kurátorkou výstavy je Lucie Nováčková.
Zahájení proběhne v úterý 15.1. spolu s dalšími nově otvíranými výstavami v rámci Vernisáže na Pragovce.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
31.1. Korzo Pragovka
12. 2. Korzo Pragovka
19.2. Korzo Pragovka a dernisáž

INFO:
Vystavující: Aleš Novák
Kurátorka: Lucie Nováčková

Výstava je kratší než název.

Aleš Novák se ve své volné tvorbě dlouhodobě zabývá aktualizací historických směrů a jejich principů současnými materiály i myšlením. Nutnost vyrovnat se s otázkami týkající se postinternetového způsobu instalace i odkazu dějin umění Aleše provokuje k radikální reakci na galerijní prostor:

Do funkcionalisticky projektované budovy Ministerstva pošt a telegrafů, dnes sloužící jako ateliéry pod názvem Pragovka Art District umisťuje svéráznou „neobarokní“ instalaci. Funkcionalistický sloup uprostřed galerie využívá jako odrazový můstek pro objekt s hlubokým duchovním významem. V instalaci používá téměř výhradně nalezených postmodernistických kusů nábytku, které sestavuje sochařského tvaru s jistou dávkou divnosti: Sochy a objekty, které vytváří, jakoby odkazovaly k dílu barokního sochaře, který zapomněl zemřít a stále experimentuje s materiály, které mu přicházejí pod ruku.

Aleš Novák je umělcem navýsost poctivým: barokní duchovnost pro něj není jen pojmem, je o ní vnitřně hluboce přesvědčen. Tvarosloví, známé z barokních staveb, urputně taví do nových forem, aby svedl svůj osobní zápas se zubatou příšerou funkcionalismu. Meditace se u Aleše stává přirozenou součástí vzniku díla, stejně, jako je jeho dílo přirozenou součástí okolí jeho ateliéru, potažmo sebe sama. Ve výstavě pro Pop-Up dospívá k formám, jež namísto prostého opakování viděných situací vytvářejí z recyklovaných dřev a kusů nábytku svébytnou uměleckou výpověď. Vzniká tak snadno uvěřitelný „gesammtkunstwerk“, o jehož možnostech v dnešní době všichni pochybujeme. Všichni, až na Aleše Nováka.

Otvírací hodiny: út-čt: 16-20, pá-so: 14-18
Kolbenova 923/34a, 190 00, Praha 9