Galerie 209 si Vás dovoluje pozvat na výstavu vítězů open callu. Svůj projekt nazvaný Postcompost představí autorská dvojice Jiří Pitrmuc a Adéla Waldhauserová. Uvažování dvojice se odvíjí od metafory kompostu jakožto místa pro ukládání, zrání a znovupoužívání rozličných témat a forem v rámci umělecké praxe. Výsledkem je mnohovrstenatá instalace založená na dlouhodobé spolupráci, vztahující se k problematikám módy a identity.

Adéla Waldhauserová je absolventkou Aplikované a reklamní fotografie pod vedením prof. Mgr. Miroslava Vojtěchovského a momentálně studuje magisterské studium v ateliéru Performance Jiřího Kovandy na FUD v Ústí nad Labem, Jiří Pitrmuc je absolventem ateliéru performance Jiřího Kovandy a v současné době studuje na navzujícím magisterském stupni na AVU v ateliéru intermédia II pod vedením Pavly Scerankové a Dušana Záhorandského.