Paměť národa ve spolupráci s Centrem raně středověkých studií při semináři dějin umění FF MU pořádají promítání tří krátkých animovaných filmů, které vznikly v rámci projektu Potenciál migrace: Přínos (nejen) ruských emigrantů meziválečné Evropě. Filmy získaly v tomto roce Cenu rektora MU za významný umělecký počin.

 

Promítáním se bude prolínat i debata s obsahovými tvůrci historičkou Karolínou Foletti a historiky umění Adrienem Palladino a Ivanem Foletti o meziválečných uprchlících.