Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Římskokatolická farnost – děkanství u Všech svatých Litoměřice vás srdečně zvou na Poutní slavnost ke svátku Zvěstování Páně. Celodenní sváteční program se bude konat v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích a v jeho okolí.

 

9:30 poutní mše svatá

13:30 koncert chrámového sboru sv. Gotharda

16:30 koncert pražského souboru vokální hudby Madrigalion Praga

 

Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout také česko-německou výstavu Pění to! Es schäumt!, kterou připravilo KC Řehlovice v objektu Galerie Gotické dvojče. Ve dvorních prostorách domu č.p. 20/4 v Jezuitské ulici bude k dispozici malé zázemí. S poutním obrázkem, který obdrží každý účastník Poutní mše, je volný vstup do Diecézního muzea v Litoměřicích.

 

Litoměřická poutní slavnost k svátku Zvěstování Páně je letos pořádána poprvé. Záměrem obou organizátorů je vytvoření nové, duchovně zaměřené tradice. Veškeré výtěžky budou věnovány na projekt Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích, jehož smyslem a cílem je postupná obnova a péče o zachování této výjimečné kulturní památky. Přispět na transparentní účet veřejné sbírky můžete i vy: 6131854329/0800.