Výstava s názvem Povstanou ve své jednotě je výsledkem právě takovéhoto překročení komfortních hranic a zároveň je ukázkou toho, k jak nečekaným výsledkům mohou zmíněné „alternativní přístupy“ vést. Při vytváření děl pro tuto výstavu měli studenti dodržovat konkrétní pracovní metodu: 1) pojmenovat si jev, který považují za eticky problematický, 2) zamyslet se nad hlavními příčinami a konkrétním kontextem, díky kterému tento jev může existovat a 3) ve spolupráci s dalším studentem nebo studentkou napsat doprovodný text a vytvořit práci, která bude vybranou problematiku citlivě a empaticky reflektovat. Vzhledem k rozmanitosti kulturního, technického a estetického zázemí studentů se výsledná díla a úvahy pohybují od nepřímých k přímočařejším a jsou výsledkem různých přístupů založených na spolupráci.

 

Vystavující umělci: Ana-Maria Băescu, Pol Arenas, Juliana Castaño Olivares, Ilya Kreines, Joanie Guerrero, Kintija Elina Karaša, Ting Yu Shih, Mizuki Sukagawa, Amelélie Tazarourte, Daniil Tsvetkov, Ana Luisa Hinojosa Torres, Chen-Ting Wei, Ian Young, Tongpu Zhang, Rajat Arya, Utku Kocak, Hung-Chiao Shih, Lavanya Thakur, Ema Veljanoska