Praha směr Ústí: Výlet za uměním, historií města i krajiny.

Dům umění Ústí nad Labem ve spolupráci s ateliérem Digitální média FUD UJEP a Pragovka Gallery pořádají autobusový zájezd do Ústí nad Labem za uměním, historií města i okolní krajinou. 

 

Program:

10.00 odjezd z Prahy do Ústí nad Labem

(od Hlavního nádraží – před Fantovou kavárnou, Wilsonova ulice)

11.30 komentovaná procházka kolem jezera Milada se zástupci spolku Moře klidu a historikem Petrem Karlíčkem, audiovýlet s Alexandrou Naušovou po okolí jezerní krajiny (http://www.audiovylety.cz/

14.00 oběd a komentovaná procházka centrem města s historikem Petrem Karlíčkem

16.00 prohlídka výstavy Cena Exit v Galerii Emila Filly a výstavy Atmosférické poruchy v Galerii Hraničář

18.00 vernisáž výstavy Domov v Domě umění Ústí nad Labem

Kde domov můj? Co a koho potřebujeme, abychom se cítili jako doma? Jak důležitý je pro vás váš domov?

Výstava si s různými uměleckými pozicemi klade za cíl pohybovat se mezi póly: domovem jako „místem blahobytu“ ve všech jeho nestoudnostech, normálnosti, bezpečí a štěstí, ale i domovem jako „místem plném nejistot“, které přicházejí zevnitř i zvenčí.

„Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do svého soukromí, rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na jeho čest a pověst. Každý má právo na ochranu ze zákona před takovými zásahy nebo útoky. “

(lidská práva, článek 12)

 Můžeme říci, že domov je všeobecným pojmem, ale přesto je pro každého odlišný a jedinečný. Tato jedinečnost nám nebrání uvědomit si, že některé domovy, jsou si podobné a jiné ne. V rámci výstavy budou diskutovány jak odlišnosti, tak obecné aspekty domova. 

Jaké je to mít svůj domov a ztratit jej? Co to pro společnost znamená, když spekulanti nemovitostí sledují maximalizaci zisku a nezajímají se, zda lidé ztratí své domy nebo byty? Jaké podmínky potřebujeme, aby každý měl svůj vlastní domov? Možná si myslíme, že domov je velmi soukromá záležitost, ale je to téma nám všem společné a třeba jej probírat a chránit.

Zveme vás do nových prostor Domu umění Ústí nad Labem, abyste se s námi podělili o své myšlenky o domově a pokusili se z dočasného galerijního prostoru vytvořit domov pro umění a pro všechny milovníky umění z Ústí nad Labem, ale i odjinud.

Výstava představí devět různých pohledů na témata Domova. Umělci, kteří se výstavy zúčastní, jsou z České republiky a Německa a kurátoři.

Kurátorský tým: Zuzana Doleželová (CZ), Denise Ackermann (DE)

Vystavující umělci: Jiří Dvořák (CZ), Martin Herold (CZ), Antje Guske (DE), Marianna Alasseur Látalová (CZ), Lemos&Lehmann (DE), Nora Mesaros (DE), Jáchym Myslivec (CZ), Johan Schäfer (DE)

19.30 odjezd z Ústí nad Labem do Prahy

 

Výlet je pořádán jako doprovodný program k výstavě Labyrinth ateliéru Digitální média FUD UJEP v pražské Pragovce. Cílem exkurze je návštěva krajského města Ústí nad Labem a rozpoznání jeho naturelu, vnímání charakteru krajiny i současných palčivých otázek dotýkajících se jeho obyvatel. Jedná se o návštěvu místa, kde se lidé snaží vyrovnat se s rozporuplnou minulostí či se současnou společenskou krizí. Doplňuje tak motiv výstavy Labyrinth v Rear Gallery Pragovka zabývající se hledáním identity jednotlivce i kraje.