Instalace se zabývá ekologickými motivy, respektive drtivým dopadem činnosti člověka na ekosystém a jeho pokrytectvím při obhajobě vlastních činů.