Kateřina Kučerová je studentkou AVU v Praze v ateliéru Intermédia II. prof. Jiřího Příhody
a současně studentkou UMPRUM v Praze v Ateliéru produktového designu. Používá širokou škálu vyjadřovacích prostředků – kresbu, prostorové instalace, ale i dalších média jako je např. video.
Důležitým inspiračním zdrojem jsou matematická či fyzikální pravidla, geometrie či druhy zobrazování. Většinou jde o jednoduchý princip, který je však obsahově narušen. Autorka preferuje čistou a jednoduchou formu.

“Kritiky očima vědce” se ujal matematik Jan Jůzl, který bude hovořit o některých tématech, kterými se Kateřina zabývá.

Zahraje Zdeněk Lichnovsky alias blacksheepboy.