Na případové studii malého architektonického zásahu do veřejného prostoru jednoho z plzeňských sídlišť a jiných obdobných projektů otevře dvojice sociologů z ateliéru MAKAI širší téma vztahů mezi občany, architekty a politiky, mezi odborností a občanským aktivismem. Během workshopu s přednáškou přiblíží své poznatky z několika let výzkumu i praktické zkušenosti s rozvojem veřejných prostranství měst a obcí. Uvedená studie vznikla v rámci projektu Procesy pokroku (Pěstuj prostor).

 

Workshop povedou Mgr. Ida Kaiserová, PhD. a Mgr. Petr Matoušek. Je otevřený každému bez ohledu na profesi, zkušenosti a znalost.

 

Na tuto akci volně naváže workshop na téma „Proč se nám nedaří kvalitní veřejná prostranství – a jak to zlepšit?“ (11. 2. 2021). Účast na obou akcích není podmínkou.
 

MAKAI atelier, s.r.o., člen Platformy pro veřejný prostor
MAKAI atelier založili sociologové Petr Matoušek a Ida Kaiserová. Zabývají se zejména otázkami analýzy veřejného prostoru, veřejné politiky a sociálních problémů. Pracují kvalitativními metodami zúčastněného pozorování, rozhovorů, participace nebo analýzy dokumentů. Jsou zaměřeni na participativní a inkluzivní procesy ve společnosti a jejich evaluaci. V poslední době rozvíjejí mezioborovou spolupráci v rámci Platformy pro veřejný prostor.
https://makai-atelier.cz 

 

Platformu pro veřejný prostor tvoří volně sdružení odborníci z oblasti sociologie, urbanismu, architektury a krajinářské tvorby, kteří spolupracují s dalšími specialisty. Jejich cílem je vycházet z porozumění potřeb zadavatele, lokálních aktérů i místa samotného. Navrhují a realizují optimální mezioborová řešení v oblasti plánování a rozvoje měst, revitalizace veřejných prostranství a spolupráce s veřejností.
 
Workshop bude probíhat online přes aplikaci pro videokonference Zoom pro maximálně 30 registrovaných účastníků. Registrace ZDE.
  

Registrace je otevřena do 20. 1. 2021 16.00 hod.