„V hlučné samotě nacházím klid.“

 

Retrospektivní výstava Pravoslava Dordy, ostravského rodáka žijícího od roku 1971 na Valašsku, umožňuje malé nahlédnutí do jeho rozsáhlé tvorby. K vidění budou obrazy, grafiky a smalty, hlavní období jeho třicetileté keramické tvorby pak bude uvedeno pouze na fotografiích.