V rámci Pražské muzejní noci otevírá své dveře i výtvarná sekce MeetFactory. Galerie MeetFactory v rámci komentovaných prohlídek představí aktuální výstavy Hranice nejednoznačnosti (Galerie MeetFactory) a Světlo pouhé jedné lampy dua Alex Selmeci & Tomáš Kocka Jusko (Galerie Kostka) a v rezidenčním patře otevřou své ateliéry umělkyně Adriana Bogdanova a Bogdana Kosmina. Komentované prohlídky povede kurátor Ján Gajdušek od 17:00–23:00 každou celou hodinu nebo dle zájmu.

 

Hranice nejednoznačnosti

Kolektivní výstava v Galerii MeetFactory představuje celkem deset autorů a autorek, jejichž společným přístupem je tvůrčí balanc na hraně mezi volným uměním a designem. Jejich práce vyrůstají z užitých objektů, avšak jsou veskrze pojaty jako náročné tvarové a materiálové experimenty, kterými posouvají (a překračují) hranice designových objektů až do oblasti volného umění. Tato díla jsou proto spíše složitými sochařskými plastikami, které svým povrchem jako mimikry maskují svou původní užitou funkci.

 

vystavující: Julia Gryboś & Barbora Zentková, Johana Hnízdilová, Anna Jožová, Audrey Large, Judita Levitnerová, Tadeáš Podracký, David Střeleček, Roman Štětina, Tereza Vinklárková

 

Open Studios

Během večera bude otevřené první patro, kde se nacházejí ateliéry našich rezidentů a rezidentek.

Adriana Bogdanova během své rezidence v MeetFactory provádí umělecký výzkum jezevce medvědovitého jménem Káča, který před několika lety utekl z pražské zoo. Při svém útěku se Káče pravděpodobně podařilo překonat elektrický ohradník a více než jeden a půl metru vysokou bariéru. V rámci Pražské muzejní noci představí umělkyně ve svém ateliéru instalaci složenou ze slévárenského písku, která reaguje na témata útěku a vytváří paralely mezi fyzickým útěkem a digitálním útěkem rozšířeným v naší společnosti zejména prostřednictvím sociálních sítí. Slovenská umělkyně ve svém ateliéru představí instalaci složenou ze slévárenského písku, která reaguje na témata útěku a vytváří paralely mezi fyzickým útěkem a digitálním útěkem rozšířeným v naší společnosti zejména prostřednictvím sociálních sítí. Svůj projekt představí v 19:30.

V ateliéru Bögdany Kosminy budou moct návštěvníci vidět výstavu “The Atlas of Traditional Ukrainian Housing from the Middle of the 19th to the Middle of the 20th Century”, která mapuje projekt The Atlas – projekt, který měl být v 60. letech 20. století realizován společně se třemi akademiemi věd (SSSR) z Běloruska, Moldavska a Ukrajiny. V 90. letech 20. století bylo vyvinuto velké úsilí o pokračování ukrajinské části pod vedením architektky a etnografky Tamary Kosminy a akademického týmu, který tvořili Oksana Kosmina, architektka, historická vědkyně a badatelka v oblasti etnologie a hmotné kultury, a Dmytro Vortman, kartograf, vědecký redaktor „Encyklopedie dějin Ukrajiny“ a sestavovatel historických, etnografických map. Od vydání nakonec upustily Rylský institut uměnovědy, folkloristiky a etnologie v Kyjevě a Ústav folkloristiky ve Lvově kvůli jeho kolosálnímu rozsahu. Atlas se skládá z řady digitálních map, textů a obrazového bloku: architektonických kreseb, akvarelů a fotografií interiérů a exteriérů budov. Každá z tematických map a vizuálních zobrazení má tři časové gradace: polovina a konec 19. století a začátek a polovina 20. století.

Batu Bozoglu v rámci své rezidence v MeetFactory pokračuje ve svém výzkumu civilního traumatu během světových válek a zkoumá terezínské ghetto: místo nacistické genocidy. Umění a řemesla, jako jsou divadlo, literatura, hry a koncerty, hrály velkou roli v boji za morálku v tomto ghettu, díky velkému počtu umělců internovaných zde spolu s dětmi přítomnými v táboře. Umělec je inspirován jednou z těchto her podle které nyní vytváří novou deskovou hru, která se snaží napodobit a tím možná přenést část této zkušenosti ve formě kolektivního představení.

Syinat Zholdosheva se prostřednictvím své performance snaží povzbudit návštěvníky k sebezkoumání. Pro tento účel připravila sadu 61 karet (symbolizujících její dvouměsíční rezidenci v MeetFactory), které mají vést tyto rozhovory. Tyto karty, podobné magickým klíčům, obsahují otázky navržené tak, aby vyvolaly hlubokou introspekci a otevřely nám oči k vnitřním pravdám. Performance je výsledkem Syinatiny sebereflexe během její rezidence, období, kdy se ponořila do svých myšlenek, vedla hluboké dialogy se sebou samou a naučila se žít ve stavu klidu a relaxace, mimo každodenní rozptýlení.

Viktoriia Tymonova během své rezidence v MeetFactory pracovala na tématu čarodějnictví. V rámci Pražské muzejní noci si můžete prohlédnout její nová díla o létající masti a vyzkoušet si věštění z vosku.

Dana Andrei otevře ateliér jako improvizovanou výzkumnou laboratoř, kde představí starší práce (včetně zvukové básně a tiskovin) a zároveň nechá nahlédnout do svého současného výzkumu. Její projekt zkoumá výzvy spojené s nahráváním, archivací a reprodukcí zvukových krajin a nehmotných vzpomínek, které historický výzkum často přehlíží. Studium hedvábnictví v období socialismu zasazuje do širší reflexe kontextuální analýzy, zkoumá, jak materiální podmínky formovaly zvukové zkušenosti jednotlivých generací. 

Rezidenti a rezidentky: 

Adriana Bogdanova

Batu Bozoglu 

Dana Andrei 

Flora Citröen & Kévin Blindermann 

Chris Hunter

Bogdana Kosmina

Keyvan Paydar 

Michal Lukaszuk 

Syinat Zholdosheva 

Urban Space Epics 

Viktoriia Tymonova 

 

Improv session 

Ve foyer MeetFactory proběhne dvouhodinová improvizovaná hudební session (začátek v 21:00) iniciovaná rezidentem Keyvanem Paydarem. Zúčastnit se mohou zájemci ze všech koutů hudební scény nezávisle na zkušenostech nebo žánru.