POZOR, DEBATA ZRUŠENA!

VELMI SE OMLOUVÁME, ALE VZHLEDEM K ODŘEKNUTÍ ÚČASTI NĚKOLIKA HOSTŮ (z rodinných i zdravotních důvodů) DEBATU RUŠÍME.

Téma debaty neupouštíme a věříme, ž se nám podaří jej v dohledné době znovu otevřít, třebaže jinou formou.

 

Původní anotace:

knihovna Romafuturismo a tranzit.cz Vás zvou na debatu

Pražské jaro pro Romy, s Romy, nebo proti Romům?
úterý 19. 6. 2018 od 18:30
Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha-Nové město
Přednáškový sál za kavárnou

hosté: Ladislav Goral (předseda spolku RomPraha), Yevheniya Navrotska (romistka), Aladar Adam (předseda zakarptaské organizace Romani Jag), Matěj Spurný (historik), Pavel Barša (politolog)
moderuje: Václav Drozd

Přestože pražské jaro hraje určující roli v tom, jak Češi a Slováci chápou samy sebe a své dějiny, jen zřídka se diskutuje o tom, jakou roli v tomto dějinném okamžiku sehráli Romové a jak tyto události ovlivnily jejich životní, politické a ekonomické podmínky. Je přitom známo, že přelom 60. a 70. let byl obdobím rozkvětu romské kultury (především literatury) a vzniku klíčové organizace Svazu Cikánů-Romů. Existuje tu ale řada nezodpovězených otázek: Jak se romské elity a řadoví Romové stavěli k politické krizi v Československu a invazi vojsk Varšavské smlouvy? Jak pražské jaro a sovětská invaze proměnily oficiální a neoficiální postoje československého státu a společnosti vůči Romům? Pokusíme-li se nalézt odpovědi, možná nahlédneme tuto klíčovou historickou událost v jiném světle, než jsme byli dosud zvyklí.

vstup na diskusi je volný
debata bude probíhat v českém a částečně ruském jazyce, s tlumočením.

————————————

tranzit.cz
iniciativa pro současné umění
Dittrichova 13/349, Praha 2
www.tranzit.org

hlavní partner: ERSTE Foudation
podpora: Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 2, Magistrát hl. m. Prahy, Agosto Foundation
mediání partner: A2 kulturní čtrnáctideník, Rádio 1