Intermediální škola prof. M. Knížáka byla založena v roce 1990 a je to v podstatě první škola tohoto typu u nás. Později vznikaly v návaznosti obdobné školy i jinde. Jejím specifikem je obecně především to, že umožňuje posluchačům pohybovat se mezi různými médii a tak vzniká široká škála uměleckých výstupů, od klasického závěsného obrazu až po performance atd.

„Intermedialitu jsem pro potřebu mého ateliéru definoval jako volný pohyb mezi médii. V žádném případě se nekryje s multimediálností, která je chápána jako propojení různých médií v jednom díle. Volný pohyb znamená, že vedle klasických disciplín, jako je tvorba obrazu a sochy, mohou žáci používat video a počítač jako samostatné disciplíny, mohou tvořit instalace (a to i z velmi netradičních prvků), mohou jako regulérní součást studia používat i literární, hudební či divadelní formy, mohou uvažovat o architektuře, mohou, samozřejmě, tvořit i multimediální projekty. Atp. To znamená, že všechny známé i neznámé oblasti jsou jim rovnocenně otevřeny a jsou rovnocenně akceptovány“ (Milan Knížák)

Mnoho absolventů Intermediální školy se stalo významnými a uznávanými umělci jistě také díky možnosti individuálních programů výuky a respektování různorodosti výtvarného vyjádření. Výstavy ateliéru v galerii Artatak se zúčastní jak současní studenti, tak i někteří absolventi a doktorandi. Jejím cílem je představit školu jako dnes již umělecko-historicky důležitý a zajímavý fenomén české umělecké scény posledních dvou desetiletí.