Juergen Teller (český Talíř) je jedním z nejvýznamnějších dovršitelů prolínání užité a umělecké fotografie, který ve své tvorbě s potěšením i ironií zaměňuje role služebníka média i celebrity současného umění. Právě o předpokladech, předchůdcích a paralelách tohoto prolínání bude pojednávat prezentace Pavla Vančáta Před tabulí.

PAVEL VANČÁT (*1976) je kurátor a teoretik fotografie. V letech 2005-2009 studoval na VŠUP, v rámci studia se podílel na výstavě Husákovo 3+1. V letech 2008-10 působil jako kurátor Galerie Klatovy/Klenová. Od roku 2008 se podílí na organizaci soutěže diplomových prací studentů evropských uměleckých škol StartPoint. Přeložil knihu Susan Sontag O fotografii (2002) a působí v redakci časopisu Fotograf. V roce 2011 kurátorsky připravil v Galerii Rudolfinum výstavu Mutující médium.

Podvečerní prezentace přizvaných hostů z řad umělců, teoretiků či filmových kritiků se konají v edukačním centru Artpark v Galerii Rudolfinum a jsou určeny široké veřejnosti. Koncept prezentací a výběr hostů souvisí s právě probíhající výstavou Juergen Teller: Enjoy Your Life!.
Vstup zdarma.