Přednáška Jiřího Suchomela – architekta spjatého s legendárním Sialem a Libercem. Jiří Suchomel s mottem „vnitřní svoboda a kontakt se světem“ založil a působil jako děkan na fakultě architektury na univerzitě v Liberci a patří k naším nejvýznamějším architektům a pedagogům.

 

Přednáška se bude konat v rámci výstavy 25/947/24520 a oslav 25 let od založení Fakulty umění a architektury TU v Liberci.

 

Vstup zdarma.