Přednáška s dataprojekcí k výstavě Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století se Štěpánkou Chlumskou a Radkou Šefců

Bez rezervace.
Cena: 80/50 Kč (zahrnuje vstupné i odborný výklad)