S kým si porozumět? Tuto otázku si přednášející často klade. Měl by ji rád předem vyřízenu. Zda mu její zodpovězení tentokrát dodá klidu, se teprve uvidí.
Nechte poučit svoji židli. Židle všeho druhu, věku i názoru vítány.