Umění včera a dnes

na téma VÍCE TEORIE!.

Začátek vždy v 18.30 hodin

v budově VŠUP, náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1

1. patro, učebna č. 115

Úterý 20.11. Václav Magid Kdy filosofie ničí umění?

20.11. Václav Magid Kdy filosofie ničí umění?

V posledních letech lze pozorovat výraznou tendenci ke sbližování vizuálního umění a „teorie“ (ať už se tím míní cokoliv), vynořující se zejména v souvislosti se „sociálním“, „dokumentárním“ či „edukačním“ obraty. Současné koketování umění s teorií se však od svých modernistických anticipací liší dvěma pozoruhodnými rysy: 1) nemá nic, nebo má jen málo společného se sebereflexí umění; 2) nevyvolává debaty o konci umění či o jeho vytlačování filosofií. Záměrem přednášky je prozkoumat propojení těchto dvou motivů v moderním umění. Blíže se zaměří na dva historické momenty – na ranou německou romantiku a na neoavantgardu šedesátých let. Ani v jednom případě nárůst reflexivity umění, nevedl k popření specifik umělecké tvorby (ke „konci umění“). Je možné totéž tvrdit o dnešní konvergenci umění a teorie?

Václav Magid (1979) je umělec, kurátor a filosof, přednáší na FaVU v Brně a pracuje rovněž ve VVP AVU. Nyní kurátor Galerie 207. V roce 2010 finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého. Publikuje v Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny, A2, Flash Art, Labyrint Revue aj.; přispěl do sborníku Václav Bělohradský a kol., Kritika depolitizovaného rozumu. Úvahy (nejen) o nové normalizaci (2010).

Úterý 11.12. Otto M. Urban Dekadence – estetický terorismus – transgrese

Navazuje konference Mezi východem a západem – jak se v Československu psalo o výtvarném umění 1945-1990 27.-28. listopadu

Připravila Milena Bartlová

www.vsup.cz

Přednášky přenáší online ČT 24

Sledovat je můžete zde http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/prednasky-vsup/