Filip Lagiewka – OMGEVING, Belgie

Řešení veřejných prostor v historicky definovaném městském prostředí

OMGEVING (vlámsky okolí) je nezávislá, multidisciplinární skupina krajinářských architektů, inženýrů, urbanistů, architektů a odborníků v oblasti plánování a životního prostředí se sídlem v Antverpách v Belgii. Kancelář s více než 50 odborníky, pracujících jak pro veřejný sektor a soukromý sektor.

Návrhy OMGEVING se důsledně snaží prozkoumat překrývání různých měřítek ve vesmíru, zkoumání možností pro dialog mezi nimi na kulturní, sociální a environmentální úrovni. Každý projekt je vnímán jako příležitost k provedení tohoto průzkumu, pokaždé přináší nejen pozoruhodný design, ale kompletní a soudržnou strategii pro daný kontext.

——————————————————————————————-

Robin Winogrond – Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, Švýcarsko

V říši smyslů / Městský prostor a představivost

Dynamika touhy: Pohyb a městský prostor

Robin Winogrond je členkou Městského stavebního výboru Lucernu. Kancelář má v Curychu, učila na různých školách architektury a krajiny a účastní se porot jak ve Švýcarsku, tak v zahraničí. Proces navrhování kanceláře odráží interdisciplinární vzdělání Robin Winogrond, se záměrem pochopit složité jevy našeho vystavěného prostředí v různých měřítkách a z různých perspektiv.

———————————————————————————

Rikke Juul Gram – Schonherr, Dánsko

Modrá a zelená města

Studio Schonherr je jedním z hlavních dánských krajinářských ateliérů, zabývají se plánováním a navrhováním nezastavěných prostor, mají bohaté zkušenosti při řešení problémů v rámci městské a krajinné architektury na všech úrovních.