Výstava Jiřího Thýna (* 1977), absolventa ateliéru fotografie pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, představí jeho nejnovější tvorbu, jež se vyrovnává s fenoménem modernismu a médiem fotografie. Fotografii Thýn neustále relativizuje a vytváří s ní dialog skrze její matérii. V době, kdy tradiční postupy vyvolávání analogového filmu mizí a nahrazuje je digitální obraz, Thýn při své práci využívá klasické postupy záměrně a navrací se k formálním postupům modernismu. Kontinuálně proto pracuje na variacích fotogramů a fotografický papír využívá jako výchozí médium pro experimenty se světlem, vývojkou a multiexpozicí.
Výstava Předobrazy, prostor, abstrakce pátrá mimo jiné i po významech tvorby Otto Gutfreunda a jeho kubistických plastikách. Gutfreundovu metodu uplatňuje Thýn i ve fotografii a tím dokazuje, že postupy avantgardních umělců lze dále rozvíjet a nově interpretovat. Dostává se tak k vlastnímu pojetí krystalu a fotografii přidává o jeden rozměr navíc.