CO JE TO UMĚLECKÝ VÝZKUM A PROČ JE NA SVĚTĚ? JAKÉ JSOU PODOBY UMĚLECKÉHO VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ A U NÁS?

Workshop

Sobota 13. 10. / 18:00, Desfourský palác

Prezentace nového odborného časopisu ArteActa, který od letošního roku vydává Akademie múzických umění v Praze a který se zaměřuje na soudobé performativní umění a umělecký výzkum. Po krátké prezentaci časopisu následuje odborný workshop na téma umělecký výzkum. Co je to umělecký výzkum a proč je na světě? Jaké jsou podoby uměleckého výzkumu v zahraničí a u nás? Je umělecký výzkum plnohodnotnou vědní disciplínou, nebo se jedná jen o krátkodobou módní tendenci? Na tyto i další otázky se budou snažit odpovědět redaktoři a členové redakční rady časopisu ArteActa, případně další odborníci.

Potvrzení panelisté:
Jan Motal, Andrea Průchová, Kateřina Šedá, Sodja Zupanc Lotker, Tereza Czesany Dvořáková a Jan Jiřík za redakci