Knihkupectví Artmap v Brně Vás srdečně zve na setkání s Janem Zálešákem, teoretikem, kurátorem a pedagogem působícím na brněnské Fakultě výtvarných umění, který představí svou nejnovější publikaci nazvanou Apocalypse Me. Povídání o knize a stejnojmenné výstavě uvede záznam neoficiálního raveového křtu knihy, který proběhl v létě nedaleko Glastonbury. Součástí brněnského „křtu“ bude také projekce krátkého filmu Martina Nytry.

Apokalypsa radikálně převrací póly aktivity a pasivity a dělá z lidí pouhé statisty, přihlížející vlastnímu konci. Zvratné zájmeno v názvu knihy nicméně signalizuje jiné pojetí, v němž se z apokalypsy jako „velkého příběhu“ může stát pouhá „událost“, nebo spíše „status“. Z úrovně kosmického řádu rázem klesáme na rovinu narcistního zabývání se osobními problémy. S tím, jak je zvnitřňována a stává se součástí struktury já, přestává být apokalypsa něčím vnějším – prostupuje našimi těly a z reprezentace (ať už jsou to výjevy z evangelia, nebo hollywoodský film) se mění v perspektivu.