Zveme Vás na speciální komentovanou prohlídku výstavy Arthura Jafy pro pedagogy v úterý 12. 2. od 16:00 v Galerii Rudolfinum.

Výstavou Arthura Jafy A Series of Utterly Improbable, Yet Extraordinary Renditions (featuring Ming Smith; Frida Orupabo and Missylanyus) Vás provede Zdenka Švadlenková, vedoucí edukačního oddělení Galerie Rudolfinum. Seznámí Vás s oběma speciálními programy pro školní skupiny a také s novým konceptem Artparku – interaktivního edukačního prostoru pro děti a mládež. Součástí prohlídky bude i prezentace využití tématu výstavy a Artparku ve výuce a jejich možná návaznost na obecnější témata (výtvarná výchova, historie, společenské vědy, hudební výchova, mediální výchova).

Vstup na komentovanou prohlídku je zdarma. V případě zájmu prosíme o registraci na emailu svadlenkova@rudolfinum.org.