Co to je kvalitní veřejné prostranství? Jak je možné kvalitu zajistit? A čím mohou přispět občané?

 

Přednáškový workshop z dílny spolku Pěstuj prostor a Platformy pro veřejný prostor představí postupy, které přinášejí kvalitu, i postřehy z praxe, proč se často nepoužívají. Architekt Marek Sivák a krajinářská architektka Karla Kupilíková provedou účastníky problematikou a výzkumy chápání toho, co by měla veřejná prostranství splňovat. Zastaví se u občanských projektů a možností občanů pomoci se zlepšením situace. Jejich zkušenosti vycházejí z mnohaleté praxe v oblasti architektury, řízení projektů, občanských projektů a participace. V tématech, která budou pro účastníky nejzajímavější, dovysvětlí a prohloubí know-how obsažené ve dvou čerstvě vydaných (2020) tematických publikacích (Občanské projekty ve veřejném prostoru – Manuál pro politiky, úředníky a iniciátory projektů; Projekt ve veřejném prostoru – Jak zajistit jeho kvalitní přípravu, realizaci i udržitelnost?).

 

Workshop povedou: Marek Sivák, MArch a Ing. Karla Kupilíková

 

Tato akce volně navazuje na workshop „Právo na veřejný prostor – architektura a politika a lidé“ (21. 1. 2021). Účast na obou akcích není podmínkou.

 

Pěstuj prostor, z. s., člen Platformy pro veřejný prostor

Projekt Pěstuj prostor inicioval v roce 2012 architekt Marek Sivák za účelem posílení zájmu lidí o veřejný prostor a zlepšení veřejných prostranství v Plzni (jako součást projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015). Počet projektů i jejich záběr se rychle zvětšoval. V roce 2014 spolu s architektem Petrem Klímou a dalšími kolegy založil stejnojmenný spolek, jehož působnost se rozšířila po celé České republice. Dnes Pěstuj prostor spolupracuje s řadou samospráv, neziskových organizací i nezávislých odborníků na zajištění kvalitního rozvoje měst a jejich veřejného prostoru, podpoře participačních a občanských projektů a osvětě v oblasti architektury a urbanismu. V poslední době rozvíjí mezioborovou spolupráci v rámci Platformy pro veřejný prostor. 

www.obcanskeprojekty.cz/  

http://pestujprostor.plzne.cz 

 

Platformu pro veřejný prostor tvoří volně sdružení odborníci z oblasti sociologie, urbanismu, architektury a krajinářské tvorby, kteří spolupracují s dalšími specialisty. Jejich cílem je vycházet z porozumění potřeb zadavatele, lokálních aktérů i místa samotného. Navrhují a realizují optimální mezioborová řešení v oblasti plánování a rozvoje měst, revitalizace veřejných prostranství a spolupráce s veřejností.

 
Workshop bude probíhat online přes aplikaci pro videokonference Zoom pro maximálně 30 registrovaných účastníků. Registrace ZDE. 

 

Registrace je otevřena do 10. 2. 2021 16.00 hod.

 
KOMU PATŘÍ MĚSTO / WHO OWNS CITY

12. 11. 2020 – 20. 2. 2021

Vzniká za finanční podpory: Ministerstvo kultury České republiky, Statutární město Ústí nad Labem, Státní fond kultury, Goethe institut

Mediální partneři: ArtMap, artalk.cz, Enter UL, Ústecký deník, Český rozhlas