Autor představí svá videa a záznamy akcí. (60 minut.)
Martin Zet (1959) je původem sochař, ale neomezuje se jen na jedno médium. Lze říci, že je mu jedno, zda zrovna maluje, natáčí nebo pracuje s vlastním tělem. Bylo by ale příliš jednoduché tvrdit, že je konceptuální umělec. Důležité je to, jak s divákem navazuje komunikaci. Jeho materiálem jsou gesta – a gesto je od toho, aby nám něco dalo najevo. Zástupně. Martin Zet svět pozoruje jakoby od znova; a nemůže na něj nereagovat.