Chodíte přes vestibul metra na Palackého náměstí do práce, bydlíte v okolí nebo se zajímáte o architekturu pražského metra a veřejný prostor hlavního města? Přijďte se podívat na veřejnou prezentaci výsledků workshopu studentů architektury a říci nám svůj názor na to, co by se zde mohlo změnit!

V úterý 7. 11. 2017
>>> 17:00 veřejná diskuze v Norma Space (Podskalská 31)
>>> 19:00 vernisáž výstavy architektonckých návrhů v galerii Mimochodem (vstup do vestibulu metra ze Zítkových sadů)

Vestibulem metra B Karlovo náměstí na Palackého náměstí v Praze projdou denně stovky lidí. Od doby jeho otevření uplynulo již 32 let a kvalitně zpracovaný prostor dnes z velké části neslouží svému původnímu účelu. V bývalé prodejně jízdenek sídlí Domov sociálních služeb Vlašská, v centrálním prostoru stojí vestavba pekárny a původně plánovaný východ směrem do ulice Na Moráni nebyl nikdy zprovozněn. Proto se galerie Mimochodem spojila s galerií architektury Norma Space a uspořádaly workshop pro studenty architektury. Výsledkem je 7 projektů, které zkoumají současný stav vestibulu a navrhují možná nová řešení a funkce. Návrhy vystaví galerie Mimochodem přímo v prostoru vstupu do metra a vernisáži bude předcházet diskuze nad dnešním stavem vestibulu i nad jeho možnostmi do budoucna.

Pořadatelé Galerie Mimochodem a Norma Space zvou veřejnost na prezentaci studentských projektů a diskuzi s odborníky, která proběhne v úterý 7. 11. od 17 hodin v Norma Space v Podskalské 31. Na projekty se může podívat a vyjádřit se k nim nebo ke stávajícímu stavu každý, kdo chodí přes vestibul metra do práce, bydlí v okolí, nebo se jednoduše zajímá o architekturu pražského metra či veřejný prostor hlavního města. Po diskuzi bude od 19 hodin následovat vernisáž studentských návrhů v galerii Mimochodem a výstava bude na místě k vidění až do 18. března 2018.

Galerie Mimochodem využívá rozměrné plochy přímo v průchodu z metra do Zítkových sadů. Na prostoru poskytovaném Domovem sociálních služeb Vlašská prezentuje práce mladých umělců od roku 2012. Norma Space sídlí v sousedící Podskalské ulici a provozuje zde prostor pro architekturu a umění, kde probíhají výstavy, přednášky a workshopy. Oběma je Palackého náměstí velmi blízké, proto se rozhodli společně promyslet, jak by prostory vestibulu mohly sloužit v dnešní době a jak by jim mohla být navrácena architektonická hodnota, kterou postupnými úpravami ztratily. Zorganizovali proto čtyřdenní workshop, kterého se zúčastnili studenti architektury z pražského ČVUT a UMPRUM. Mladí architekti se zaměřili na možné nové funkce nejen samotného vestibulu metra, ale i náměstí, přilehlého nábřeží a náplavky. Na závěr workshopu proběhla prezentace projektů za účasti zástupců z Dopravního podniku, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Nadace Proměny Karla Komárka, která projekt podpořila.

Jak se studenti s úkolem poprali, uvidí každý, kdo přijde na diskuzi, nebo projde kolem nonstop galerie Mimochodem mezi 7. listopadem 2017 a 18. březnem 2018. Jeden z návrhů například uvažuje, jak pouhými drobnými zásahy prosvětlit tmavé chodby metra. Další projekty se zamyslely nad tím, jak by bylo možné zklidnit ulici Na Moráni a otevřít ji zahrádkám kaváren, prokopat se z vestibulu přímo na oblíbenou náplavku, nebo zde provozovat restauraci, bar, galerii či kulturní prostor.

Vestibul pod Palackého náměstím, který zpracoval kolektiv architektů pod vedením Zdeňka Drobného, se veřejnosti otevřel roku 1985 spolu s linkou B ze stanice Florenc do Smíchovského nádraží. Šlo o kvalitně zpracovaný veřejný prostor s množstvím promyšlených detailů, mezi kterými vyniká rozměrná barevná vitráž od Ivy Slavíčkové nebo lisované skleněné tvarovky od významného českého skláře Františka Víznera. Studentské projekty poukazují na problematická místa dnešního stavu a přinášejí zajímavé návrhy na jejich nové využití.

Partneři: Nadace Proměny Karla Komárka, Magistrát hlavního město Prahy, Státní fond kultury ČR a Ministerstvo kultury ČR
Za podpory: Domov sociálních služeb Vlašská, Sprinter Studio a Dobrý Cider