Společnost je celek prostoupený různými principy, které jí drží pohromadě, nebo ji mohou dovést k rozkladu. Jana Doležalová ve svojí tvorbě prostupuje krajinou a reaguje na její proměny. Sebeinstalacemi a zásahmi v krajině, či na vlastním těle vytváří více či méně přirozené akce a konstelace, které působí na první pohled hravě, ale každá z nich nese důležité poselství o vztahu současného člověka k přirodě. V dílech Agrosquatting (2009), The IUCN Red List (2011), Sazení (2012) či Návrat Tetřeva hlušce do českých lesů (2012 ) je evidentní eko aktivizmus. Aktuální výstava zhmotňuje mýtus Fénixe rodícího se ze svého popela, který prostupuje plynule napříč kulturami, přičemž je jeho podoba sice pokaždé jiná, ale symbolika sebeobrození zůstává neměnná. Instalace zhmotňuje ideu, že žijeme se svým vlastním nitrem, které nás proměňuje, tudíž jsme společností nás samotných a oheň nám připravuje místo, půdu a hmotu pro vznik něčeho nového. Zánik a zrození kultury nebo společnosti tak vychází zevnitř a její podoba je určována jednotlivci. Záleží, v jaké fázi se nachází vnitřní svět každého z nás.

Kurátorka: Zuzana Janečková