Sylva Lacinová ve více než dvaceti sochařských realizacích pro veřejný prostor Brna přirozeně vystřídala několik poloh sochařské práce. V ulicích Brna můžeme shlédnout její tvorbu od monumentálních vápencových soch z šedesátých let až po kovové tepané plastiky z let osmdesátých. Diktátem se stala nejen dobová politická situace, ale i proměna uměleckých trendů a přístupů k sochařské hmotě. Putování po uměleckých realizacích Sylvy Lacinové ukáže kromě těchto proměn i do jaké míry jsou sochařčina díla podmíněna architektuře. Jedná se o pouhou dekoraci anebo společně vytvářejí celek veřejného prostoru? 

 

Komentované procházky po vybraných realizacích Sylvy Lacinové v centru Brna a Kohoutovicích povedou historičky umění Daniela Křižanová a Markéta Žáčková.

 

Pro zájemce sraz před Domem umění, Malinovského nám. 2