“Je to všechno o cviku, který stojí za světem, jež je stlačován souborem znalostí, dysfunkčními doslovnostmi a vizuálními referencemi. (…)
Tato komprese na konci produkuje originální a vlastně velmi jednoduché obrazy, přesně jako neočekávané sražení komplexní hmoty reprezentací. Kdo by mohl očekávat nebezpečné důsledky z vysoko-rychlostní schůzky Ballarda a Benjamina uprostřed Hollywoodského cyklotronu? (…)
Jelikož svět zde vybudovaný je docela tmavý, není třeba to více zdůrazňovat. Nicméně pro to všechno, nebudeme mu vyčítat jisté odvolání na tmu. Protože bez ohledu na tmu, díla Quentina Euverte mají vždy dialektiku napětí – přesně jako frazeologie – která předchází pózování.“
Text od PB.

Quentin Euverte žjie a pracuje v Paříži
2009–2014: Villa Arson
2014–2015: EHESS 
Jeho rezidenční pobyt je realizován ve spolupráci s Villa Arson v Nice (FR). www.villa-arson.org