“V letech 1999–2001 jsem intenzivně jezdil na kole krajinou Děčínska, lákaly mě zejména vesnické hřbitovy, zasuté a zapadlé s vybrakovanými hroby, zničenými náhrobními deskami, v nichž se zrcadlil naprostý zmar lidství na periferii, bez lidí a bez Boha. Krajina hřbitovů však ke mně promlouvala hlasem básnickým s odkazem na romantismus a dekadenci, v těchto zahradách smrti jsem najednou našel velké téma: Němce, na které se mělo v socialismu zapomenout. A tak jsem se rozhodl tyto osudy revokovat, intenzivně jsem frotážoval náhrobní desky, črtal si plánky hrobů, vypisoval veršované citáty i fragmentální informace, ze kterých jsem pak vytvořil řadu básnických sbírek – zejména Řeč mrtvejch, Erzherz a Nebožky, které vyšly v souborném vydání v roce 2023 v opavském nakladatelství Perplex.” (Radek Fridrich)