16. října 2019 od 18 hodin bude v Galerii Rampa v budově Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zahájena první výstava cyklu material times s názvem Sakurajima

 

Radek Směták se v poslední době zajímá o estetickou stránku přírodních katastrof, které nejsou způsobené lidskými zásahy, ale geologickými procesy. Ve svém díle akcentuje smrtonosnou krásu a její schopnost ničit rozlehlá území i nespočet lidských životů, jež s sebou přináší také fatální globální následky. Autor je velmi ovlivněn japonskými principy vnímání okolí, což se projevuje i v jeho souboru objektů Sakurajima. Prezentuje střet vlivu japonského minimalismu na současné západní umění. Tyto dvě oblasti se schází v tématu katastrofy a smrti, tudíž v pochopení dramatu destrukce. 

 

Každá z výstav cyklu material times, se bude věnovat konkrétnímu materiálu, představenému skrze díla jednotlivých současných umělců. Návrat od konceptu k formě způsobil, že jsme v posledním desetiletí zažili kompletní rematerializaci umělecké tvorby. Důsledkem odhmotnění současného světa a komplikovaných sociálních vazeb je výsledná touha po zkratkovitosti vyjadřování. Prezentované současného vizuálního umění svou instalací odkazuje k scénografii. Nedílnou součástí materiálového vyjádření je i symbolika odkazující na kulturní fenomény, které jsou interpretovány zcela individuálně. 

 

Galerie Rampa je výstavním prostorem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavní program má vždy na starosti část druhého ročníku magisterského oboru Kurátorská studia. Letošními kurátory Galerie Rampa jsou 3Kurátorky ve složení Alžběta Horáčková, Kristýna Hájková a Diana Kněžínková.

 

3Kurátorky je novou kreativní platformou, prvním impulzem pro její vznik byla možnost tvořit po šest měsíců výstavní program v karlínské Invalidovně. 3Kurátorky aktuálně pracují na koncepcích prodejních výstav pro pražské postprodukční a nahrávací studio NAPA Records, spolupracují s privátní prodejní galerií Knupp Gallery a zúčastňují se různých open callů.