NCSU Praha a Galerie Kurzor srdečně zvou na další performativní přednášku Radima Labudy, tentokrát s názvem O lidských, příliš lidských zdrojích, která doprovodí výstavu Podmínky nemožnosti V/VII: Nelidské zdroje. Na přednášku naváže v 19 hodin komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Václavem Magidem.

V další z improvizovaných promluv o banálních samozřejmostech se bude Radim Labuda, umělec v post-praxi a filosof amatér, zamýšlet nad nehmotnými zdroji lidské společnosti, jakými jsou pozornost, imaginace nebo vyprávění, jež udržují pospolitost lidí. Nejsou lokalizované, prolévají se mezi veřejnou a soukromou sférou, oscilují mezi veřejnými a soukromými reprezentacemi a také nejsou nevyčerpatelné. Ano, odvážně se vydáme i do blízkosti reakčních vyprávění a budeme uvažovat o tom, proč jsou pro posluchače tak lákavá.

Polévka bude také, a protože změna klimatu nám přinesla zuřivě horké léto, bude tentokrát nevařená. Nechte překvapit, která to bude.

Radim Labuda