NCSU Praha a Galerie Kurzor vás srdečně zvou na další performativní přednášku Radima Labudy O mapách (a jak nás mohou dovést k etice v umění), jež je součástí výstavy Podmínky nemožnosti II/VII: Bezprostředí. Na akci naváže v 19 hodin komentovaná prohlídka výstavy s Václavem Magidem.

Dnešní globalizovaný svět je závratně komplexní, mnohdy se zdá si dokonce protiřečit, a nám už pro orientaci v něm jedna mapa nepostačuje. Potřebujeme překrývat a skládat mnohé mapy, aby nás orientovaly na různých úrovních našeho chápání reality a následného jednání v ní. K hledání etických imperativů pro umění věku antropocénu se pokusíme překrývat různé mapy a hledat, jak nás mohou dovést k jednomu společnému cíli.

Radim Labuda, umělec v post-praxi další performativní přednáškou rozvíjí svou idiosynkratickou „nízkou teorii“ otevřenou diskusi a vyjednávání, přešlapům i omylům. S naivním idealismem se pouští do metafory, již už lépe vytěžily bystřejší hlavy a vypsanější pera. A když už nebudete spokojeni s úrovní intelektuální potravy, alespoň tou polévkou si můžete být opět jisti.