NCSU Praha a Galerie Kurzor s radostí zvou na křest katalogu Podmínky nemožnosti I/VII: Ztráta času, spojený s komentovanou prohlídkou vedenou Václavem Magidem. Od 17 hodin se pak můžete těšit na performativní přednášku Radima Labudy O polévkové praxi, jež je součástí výstavy.

Když umělec vaří, stává se součástí jisté tradice; což se pochopitelně děje i v případě, že sochá nebo maluje, my se ale v této přenášce budeme věnovat především umělcům vařícím.

Když umělec vaří, pro informované publikum není možné oddělit tuto činnost od povědomí o jiných vařících umělcích, také ale není možné tuto akci vyvázat ze vztahu k profesionálnímu kulinářství nebo k historii či prehistorii přípravy a konzumace jídla.

Když umělec vaří, výsledek jeho práce je možno oceňovat ve dvou estetických rovinách: jednak v rovině kantovské nezaujaté estetické distance, na niž spoléhá institucionalizované umění již pár století, jednak na úrovni ocenění chuťových kvalit díla. Pro první rovinu ocenění se rovina druhá může jevit jako méněcenná, snad dokonce podvodná, neboť pokud je jídlo dobré, pak požitek z něj zastíní distancovaný estetický zážitek, který se stává dostupným i širokému publiku, jež se o Kanta nebo současné institucionalizované umění zajímá jen pramálo.

Radim Labuda, tohoto času umělec v post-praxi, je už nějakou dobu známý jako autor polévek. Zatímco v praxi umění podléhal nejistotám, v praxi vaření polévek je bezostyšně sebevědomý. Takže se můžete těšit na skvělé jídlo.