Tématem dílny je vznik experimentáního rozhlasového pořadu, tématicky vázáného na veřejný prostor a vyžívajícího možnosti současných technologií mobilních sítí, internetu a konceptu rozšířeného senzorického rádia.

Na dílně budeme hledat a zaznamenávat zvuky,hlasy a hluky, vytvářet sonické intervence v ulicích, náměstích a nádražích. Materiál budou nahrány na radio aporee a postupně zpracovávány k možnostem dalšího vysílání na různých rozhlasových stanicích.

Na rozhlasovém vysílání je snad nejvíc fascinující jeho konektivita – schopnost propojení, možnost vytvářet skoro trojdimezionální pocit časoprostoru, scelující virtuální komunitu vzdálených posluchačů a samotného média. Knoflíky na přelaďování frekvencí na starých rádiopřijímačích naznačují možné příběhy o vztazích mezi geografickým prostorem a imaginací posluchače. Jsou to mapy sonických krajin, šířících se v soustředných kruzích kolem středu naslouchacího aparátu posluchače.

Zvuky, které nalézám a nahrávky, které pořizuji jsou odpovědí na některé otázky, které si často kladu. Terénní nahrávky jsou pro mne prostředkem k definování vztahu mezi mnou a prostředím ve kterém žiju. Jsou projevem zvídavosti a zkoumáním povahy místa, jeho prostorových kvalit a médiem jak tuto zkušenost zprostředkovat někomu dalšímu.
Radio aporee je výsledkem tohoto přístupu a výzvou k sdílení a společnému zkoumání dalších možností, které nabízí.

Přihlášky a informace:
Marko Bogdanovič: okramovic@gmail.com

Kurzovné je pro české účastníky zdarma.

Deadline pro přihlašování je 20.9., kapacita workshopu je omezena na 8 účastníků, jsou očekáváni účastníci z různých zemí.

Dílna bude probíhat v angličtině.

Projekt SOUNDS OF EUROPE se zabývá uměním terénních nahrávek a byl iniciován organizacemi Q-O2 (Brusel), CRiSAP (Londýn), IRZU (Ljubljana) a Sons de Barcelona.

SoundLab připravily Q-O2 společně se Školskou 28 a Asociací MLOK.

Podpořeno grantem Evropské Komise.

odkazy:
http://www.skolska28.cz/page.php?event=601

http://aporee.org/aporee.html
http://www.soundsofeurope.eu/
http://www.q-o2.be/
http://mlok.multiplace.sk/