….šel jsem jak v snách, jen nejasně jsem tušil,

že mimo pravou cestu klopýtám…

Dante Alighieri: Božská komedie – Peklo, zpěv první

Zatím největší samostatná obrazová výstava Radky Bodzewicz (1991) vytvořená speciálně pro Bold Gallery vznikla na motivy Danteho Božské komedie. Má charakter cesty skrze tři základní etapy posmrtného bytí – Pekla, Očistce a Ráje, které ale absolventka ateliéru Vladimíra Kokolii na pražské AVU chápe jako emotivní nebo psychický stav a vztahuje ho k dnešní každodennosti. Experimentální malířka ve svých nových obrazech naplno rozvíjí možnosti vlastní originální techniky, která kombinuje principy malby, grafiky, kresby a plastické modelace. Poprvé také v rámci své abstraktní figurace veřejně prezentuje výsledky aktualizace tradiční malby prostřednictvím prvků virtuální reality, které dávají klasickému obrazovému prostoru doslova nový rozměr. Projekt doprovází interaktivní katalog s textem kurátora výstavy Radka Wohlmutha.