Dirck Hals, Bavící se společnost, 1614-1618

Dny zábav a veselí na obrazech starých nizozemských, vlámských a holandských mistrů. Komentovaná prohlídka děl umělců: Jan Mostaert, Pieter Brueghel ml., Dirck Hals, Adriaen van Ostade, Cornelis Saftleven, Jacob Ochtervelt a dalších.

  

Každý účastník starší 6 let je povinen mít nasazen respirátor daných parametrů nebo nanoroušku a prokázat se potvrzením o ukončeném očkování nebo potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19, od něhož neuplynulo více než 180 dnů. Potvrzení je nutné mít s sebou kvůli případné kontrole hygieny na místě. Bez prokázání se jedním z těchto dvou uvedených způsobů nelze umožnit vstup na akci. Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online.  

  

místo setkání: u pokladny Šternberského paláce 

rezervace: GoOut, zahájení prodeje 21. prosince