lítost s potěšením uvede první sólovou výstavu rakouského umělce a filmaře Rainera Kohlbergera v Česku. Výstava představí Kohlbergerovu tvorbu v níž se zaměřuje na vytváření abstraktních šumů, které přestavuje jako něco krásného v kontrastu s konstrukcí nežádoucích artefaktů.